Ngân Hàng

Tài khoản ngân hàng là gì?

Tài khoản ngân hàng có rất nhiều cách gọi khác nhau chia theo từng ngân hàng nhưng cốt lõi chỉ có 2 loại tài khoản